ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ដៃគូដ៏ល្អបំផុត៖ សាច់ជ្រូកកំប៉ុង ម៉ាក Huiquan អាហារថ្ងៃត្រង់ + ហតផតស៊ីឈួន។
    ពេលវេលាប្រកាស៖ 10-18-2021

    មិន​អាច​រង់​ចាំ​ដើម្បី​ភ្លក់​រសជាតិ… ដៃគូ​ដ៏​ល្អ​បំផុត៖ សាច់ជ្រូក​ថ្ងៃត្រង់​ម៉ាក Huiquan សាច់​កំប៉ុង + ស៊ីឈួន ហតផត។Sichuan hot pot គឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិន វាពិតជាជួយដល់ចំណង់អាហាររបស់អ្នក។ សាច់ជ្រូកថ្ងៃត្រង់គឺជាមុខម្ហូបសំខាន់មួយនៅក្នុងឆ្នាំងក្តៅ។សាច់អាចមើលបាន... ប្រើ...អាន​បន្ថែម»